Selecteer een pagina

Pianolespraktijk

Linda Smolenaers

Linda Smolenaers

Al jong, ik was 10 jaar, wist ik dat ik graag pianolerares wilde worden. Omdat ik veel plezier had in pianospelen, wilde ik anderen ook laten ontdekken hoe leuk het is om met muziek bezig te zijn. Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van iemands mogelijkheden aan de piano, dát was wat ik wilde doen.

Met deze gedachte ging ik naar het Conservatorium in Maastricht, waar ik in 1994 als Docerend Musicus afstudeerde. Na het behalen van mijn diploma heb ik regelmatig nascholing gevolgd bij de Conservatoriumdocenten Jo Dusseldorp, Barbara Grajewska en Tony Ehlen.

Van 2016 t/m 2020 volgde ik de opleiding tot Kunstzinnig Coach bij De Kleine Tiki in Breda, een creatieve opleiding die een leuke aanvulling geeft bij de pianolessen in het bijzonder en kunst in brede zin.

Lespraktijk

In 1991 begon ik met het geven van pianolessen. Dit groeide na het afronden van mijn studie uit tot een grote lespraktijk in Weert e.o. en in Maastricht.
In 2003 verhuisde ik naar Klimmen-Ransdaal. Ook hier heb ik een actieve lespraktijk opgebouwd, waarin enthousiaste leerlingen onderling een leuk contact hebben.

Vanaf september 2021 is het mogelijk om in de pianolespraktijk kunstzinnige, creatieve workshops te volgen. De (piano)muziek heeft hierin een centrale plaats.

Samenklank

ERVARING

In de meer dan 25 jaar waarin ik pianolessen geef, kon ik bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van mensen van allerlei leeftijden en verschillende speelniveaus, ieder met zijn of haar eigen aanleg en karakter. Ik wil dit graag nog heel veel jaren blijven doen.

” De kleur is een middel om directe invloed op de ziel mee uit te oefenen. De kleur is de toets. Het oog is de hamer. De ziel de piano met haar vele snaren. De kunstenaar de hand die doelgericht door deze of gene toets de menselijke ziel doet vibreren.”

Wassily Kandinsky